Pages

بسم الله الرحمان الرحيمبسم الله الرحمان الرحيم

مرحبا بكم

Meditations

Aug 18, 2013

مغرب الحق والعدالة – زجل/ عدنان بنيس


لا للزْرْوَاطا، لاَ لاَ

ما تْشَدّوشْ “القَالة بْالجْهالَة”

البلادْ فْ نارْ شْعّالَة

والحناجْرْ لِلحَقّ قُوّالَة

منّهم نْسا ومنّهم رجّالَة

على صَوت الحكمة كانت عُوّالَة

مَشِي الزرواطا فُوق راسْهم نَازلَة

كِي زَخّات سْحاب مْن سْما هْطّالَة

اخسرنا الحقْ، واشْ هاد الهْوالَة

انصرنا بدالو الضُّلم ومَن والاَ

والحقّ ونَاسُو ما هُم قتّالَة

وَلاَ قْلوبْهم لِلْفتنة ميّالَة

عْنْدهُم رأيْ وقَضيّة ضِد الحالَة

حالَةْ بلادْ عْلِيها النَّفس سُوّالَة

غْزاتها القَسوة والحُكْرة والقْهرَة

شْدّها العذاب بالنهبْ والمهانَة

لَكن ما حبُّوش يْعيشُو

كِيمَّا عاشُو التّوالاَ

هزُو فاتحة وحَضّرو صْداقْ

ما يَتْقضا ما يَتْسالاَ

يْهون فْ وِدْ مُولات التاجْ، حُوريّة

هَدِيكْ هي مُولاتي لالَّة

لِّي نْفُوسْ العوالم لِيها عطّالَة

جَاتْ بْحِكمة جَاتْ بْعِزّة

تَحْكي وتْقولْ

نردّو الهمّة لهاد الأُمّة

تهزّ يْديها للسّْما وتردّدْ

وبصُوتْها القْوي تندّدْ

ناسْ بْكَرامة حُرّة

ما قْدرَتْ

لْغْدر الطُفولة تَضْربها بْنَكرَة

عْزمَتْ تَحكي ورْفضَتْ الحَكرَة

أطفالْ بَريئة

كانت عُرضَة لِلْغدرْ والْقَهرة

وْلِيداتْ مْلايكَة صْغارْ

عاشُو أيامْ وْلَيالي مُرّة

سْبابْهُم وَحْشْ غْدّار

فضلام، دخل وتخبى فْ الدارْ

وْمَا عْنى بْحُرمة الجارْ

رْمَى سِيفْ مْسمومْ

بالنّدالَة بْتّارْ

واشْ صُوت الحقّْ صارْ

فْ بلادنا عِيبْ وْعَارْ؟

واشْ أَيْ لْئِيمْ لِلْعِرضْ شْفّارْ

صْرْنا عْليهْ نْغنِّيوْ بالطبْلْ وْالنّفّارْ؟

واشْ الوحُوشْ الخْصِيمَة صَارُو أبْشَارْ

وْمَا بْقَى فْ عْقُولْ الحْكمَة آثارْ

إمْتى يْرجَعْ دَرْبنا عامْرْ بْالأخْيارْ؟

كِيفْ كان زْمانْ، مَنْبتْ الأحْرارْ

فِيهْ لْعبْنا وْفِيهْ قْرينَا

فِيهْ كْبرْنا وْفْيهْ تْقَوِّينا

فِيهْ غْرَسْنا وْفِيهْ بْنِينا

زْهرْ وْشْجرْ وْنُوّار

فِيهْ نْعيشُو بْقامَة

عَاليَة فْ السّما عُوّامة

دْرْبَنا عْصْفَتْ بِهْ اللّومَة

أطْفالُو فْ نارْ مَحْمومَة

لضْغَتْهمْ يَدّ الشيطانْ مْسْمومَة

لازْمْ، لازْمْ نْرَبطُو اللّجُومَة

وْتَرْجعْ لْدرْبنا التِّقَة المَعْلومَة

مَا تْكونْ فِيهْ البَراءَة مْهْمومَة

أوْ حْقوقْ الضّعيفْ مْهْضومَة

أوْ الزِّينَة الخاوْيَة مْزْعومَة

وْتْصيرْ حُرْقَةْ العارْ

فْ جْبينْ كُلْ واحْدْ مْوْصومَة

هَذا واجْبْ عْلينا وْعْليكُمْ

نْتُومَة، وْنْتُومَة

بْحَقّ الضَميرْ الحَيْ

وْرَمزْ الأُمُومَة

نْرَفْعُو صُوتْنا وْنْغَنّيوْ

بْالحْكمَة المَوْزُونَة

يْمكنْ، يْمكنْ الطِّيرْ التّايْهْ

يْرْجَعْ بْصُوتُو الرّنَانْ

لْدِيكْ الحُومَةhttp://arabic.moroccoworldnews.com/?p=33477

No comments: