Pages

بسم الله الرحمان الرحيمبسم الله الرحمان الرحيم

مرحبا بكم

Meditations

Jul 14, 2012

EYES FOR EARTH AND EDEN


CHOKRI OMRI
(TUNISIA)

EYES FOR EARTH AND EDEN

From this sweet Earth we have come
and launched our journey of the living.
We had and could have no time for stopping
and we will go on without thinking,

without knowing until we will truly arrive
at knowing, at thinking, at weeping
and at smiling.

This Earth is ours and our Land is rich.
Tell me please how we are deprived.
No one is born to be made for dying
if we just live life without human mapping.
How can we be too selfish and agonistic

if we love and give without wrapping?

Our eyes shall never be closed
to the Tower of Light and will
forever seek out the Truth
and be guided by every flower.

OJOS PARA TIERRA Y EDEN

De esta dulce Tierra hemos nacido
y hemos empezado el viaje de los vivos.
No hemos tenido y no podemos tener tiempo para detenernos
y seguiremos sin pensar,

sin conocer hasta que llegamos de verdad
al conocimiento, al pensamiento, al llanto,
y a la sonrisa.

Esta tierra es nuestra y nuestro Pais es rico.
Dime, por favor, que nos falta.
Nadie nace para ser destinado a morir
si vivieramos la vida sin mapas humanos.
Como ser demasiado egoistas y agnosticos.

si amamos y ofrecemos sin condiciones?

Nuestros ojos nunca cerraran
hacia la Torre de la Luz y para siempre buscaran la Verdad
y seran guiados de cada flor.

OCHI PENTRU PĂMÂNT ŞI EDEN

Din acest dulce Pământ am venit
şi ne-am început călătoria celor vii.
Nu am avut şi nu putem avea timp să ne oprim
şi vom continua fără să gândim,

fără să cunoaştem până ce ajungem cu adevărat
la cunoaştere, la gândire, la plâns
şi la zâmbet.

Acest Pământ este al nostru şi tărâmul nostru este bogat.
Spune-mi, te rog, ce ne lipseşte.
Nimeni nu se naşte ca să fie făcut să moară
de am trăi viaţa fără hărţi umane.
Cum să fim prea egoişti şi agnostici

dacă iubim şi dăm fără înveliş?

Ochii noştri nu se vor închide niciodată
către Turnul Luminii şi pe vecie vor căuta Adevărul
şi vor fi călăuziţi de fiecare floare.

Versiune românească: Mircea Filimon
(New York, Statele Unite)
Versiune spaniolă: Daniel Dragomirescu

THE OTHER DAY

but the other
day i was passing a certain
gate,
rain
fell(as it will
in spring)
ropes
of silver gliding from sunny
thunder into freshness
as if god'sflowerswere
pulling upon bells of
gold
i looked
up
and
thought to myself
Death
and will You with
elaboratefingerspossibly touch
the pink hollyhock existence whose
pansy eyes look from morning till
night into the street
unchangingly
the always
old lady always sitting in her
gentle window like
a reminiscence
partaken
softly
at whose gate smile
always the chosen
flowers of reminding

DEUNĂZI

dar deunăzi
treceam pe lângă o anume
poartă,
ploaia
cădea (cum se întâmplă
primăvara)
frânghii
de argint alunecau din însorite
tunete în prospețime
de parcă florile dumnezeiești
trăgeau clopotele de
aur
am privit
în sus
și
mi-am spus în sine
Moarte
și poate Tu cu degete atente
vei atinge viața de nalbă roz ai cărei
ochi de pansea privesc de dimineață
până noaptea către stradă
neschimbată
veșnica
bătrână stând stând veșnic la
geamu-i blând ca o
aminitire
împărtașită
tandru
la a cărei poartă zâmbesc
veșnic florile alese
ale amintirii

Traducere de Mircea Filimon
(New York, Statele Unite)

في ذلك اليوم

غير أنني في ذلك
اليوم كنت مارا من
بوابة ما،
تساقط
المطر (مثلما سيفعل
في الربيع)
حبالا
من الفضة تأتي من سحاب
مشمس لتصل إلى المياه العذبة
كما لو أن أزهار الإله قد كانت
تدق أجراسا من
الذهب
نظرت عاليا
و
قلت في نفسي
يا موت
أنى لك
بأصابع واثقة أن تقترب
من الوجه الزاهي المقدس للوجود ذو
لعيون التي لا تنام لترى من الصبح إلى
الدجى في هذا الشارع
دونما تبديل
دائما هذه
لسيدة العجوز و هي تجلس دوما قرب
نافذتها الجميلة مثل
ذكرى
قد رسمت
بنعومة
تنبعث من بوابتها ابتسامة
دائمة لما انتخب من
زهور التذكير

ترجمة شكري عمري

(Translation by Chokri Omri)

ABOUT THE AUTHOR/SOBRE EL AUTOR

Chokri Omri (born 1985) is a poet, writer and teacher of English from Tunisia. His literary creation recommends him as a valuable and original voice of contemporary Arabic literature and spirituality. Since 2011, Chokri Omri is a honorary contributor in Tunisia of our multicultural journal.

Chokri Omri (n. 1985) es un poeta, escritor y profesor de ingles desde Tunisia. Su creacion literaria lo recomienda como una voz original y de valor de la literatura y de la espiritualidad arabe contemporanea. Desde 2011, Chokri Omri es un colaborador honorifico en Tunisia de nuestra revista multicultural.

Chokri Omri (n. 1985) este un poet, prozator şi profesor de engleză din Tunisia. Creaţia sa literară îl recomandă drept o voce originală şi de valoare a literaturii şi spiritualităţii arabe contemporane. Din 2011, Chokri Omri este colaborator onorific în Tunisia al revistei noastre multiculturale.

Traducere şi prezentare de Daniel Dragomirescu Daniel
Words of my Heart

Endear yourself, let me say, seek out your dignity, and never keep your head down lest, dear friend, you fail, when you fall down, to rise up like before. You will make it. You will hopefully make it no matter how perilous, daunting and imposed this way of life might seem. Arise, Awake and Be. Plant the flowers of your garden and guide the sluice of water into them. Nobody will do it better except you. Nobody will step in your shoes. Look at their flowers and wonder. Spring is coming despite winter. So, help its coming by going back to your home and garden. 'It is my faith that every flower, William Wordsworth reminds us in his poem entitled "Lines Written in Early Spring", enjoys the air it breathes.' In his turn, John Keats has something to add assuring us that even if spring is gone, 'still later flowers for the bees/until they think warm days will never cease.' To live means to be aware and take time to read, see, perceive, open windows, appreciate, love, understand, apprehend, forgive and there has never been such a fool who could fail to understand how a little child is pulling all the sky over him with a smile. Smile :)

كن عزيزًا .. و إياك أن تنحني .. مهما كان الأمر ضروريًا
فـ ربما لا تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرةً أخري


«Aimer vous-même et garder jamais la tête en bas. Peut-être, mes amis, sinon, vous ne trouverez pas la chance de garder la tête comme auparavant. "


Chokri Omri