Pages

بسم الله الرحمان الرحيمبسم الله الرحمان الرحيم

مرحبا بكم

Meditations

Oct 3, 2010

Eyes for Earth and Eden

From this sweet Earth we have come

and launched our journey of the living.

We had and could have no time for stopping

and we will go on without thinking,

without knowing until we will truly arrive

at knowing, at thinking, at weeping

and at smiling.This Earth is ours and our Land is rich.

Tell me please how we are deprived.

No one is born to be made for dying

if we just live life without human mapping.

How can we be too selfish and agonistic

if we love and give without wrapping?Our eyes shall never be closed

to the Tower of Light and will

forever seek out the Truth

and be guided by every flower.Chokri Omri

Tunis, le 27- 09- 2010.


OJOS PARA TIERRA Y EDEN
De esta dulce Tierra hemos nacido
y hemos empezado el viaje de los vivos.
No hemos tenido y no podemos tener tiempo para detenernos
y seguiremos sin pensar,

sin conocer hasta que llegamos de verdad
al conocimiento, al pensamiento, al llanto,
y a la sonrisa.

Esta tierra es nuestra y nuestro Pais es rico.
Dime, por favor, que nos falta.
Nadie nace para ser destinado a morir
si vivieramos la vida sin mapas humanos.
Como ser demasiado egoistas y agnosticos.

si amamos y ofrecemos sin condiciones?

Nuestros ojos nunca cerraran
hacia la Torre de la Luz y para siempre buscaran la Verdad
y seran guiados de cada flor.


OCHI PENTRU PĂMÂNT ŞI EDEN

Din acest dulce Pământ am venit
şi ne-am început călătoria celor vii.
Nu am avut şi nu putem avea timp să ne oprim
şi vom continua fără să gândim,

fără să cunoaştem până ce ajungem cu adevărat
la cunoaştere, la gândire, la plâns
şi la zâmbet.

Acest Pământ este al nostru şi tărâmul nostru este bogat.
Spune-mi, te rog, ce ne lipseşte.
Nimeni nu se naşte ca să fie făcut să moară
de am trăi viaţa fără hărţi umane.
Cum să fim prea egoişti şi agnostici

dacă iubim şi dăm fără înveliş?

Ochii noştri nu se vor închide niciodată
către Turnul Luminii şi pe vecie vor căuta Adevărul
şi vor fi călăuziţi de fiecare floare.

Versiune românească: Mircea Filimon
(New York, Statele Unite)
Versiune spaniolă: Daniel Dragomirescu


No comments: